Детска група " Еделвайс " - филиал " Еделвайс " , с. Елхово

Детска група " Еделвайс " - филиал " Еделвайс " , с. Елхово

Бялата звезда на планината,

името си даде на децата.

В групата ни шарена, сплотена,

ние раснем волни, защитени.

Силни сме и издръжливи

като еделвайсите красиви.

Учим се, играеем, пеем,

като в приказка живеем.