Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Име на детското заведение"

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Име на детското заведение"

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУД и във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, , устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища и Протокол № 1 от 21.09.2020 г. от проведеното на 21.09.2020 г. събрание на родителите се определи поименен състав на обществения съвет и резевните членове към ДГ " Снежанка" , гр. Николаево.

Поименен състав на Обществения съвет към ДГ " Снежанка" гр. Николаево и нейните филиали, както следва:

1. Пенка Василева Генчева

2. Кристина Иванова Станева

3. Надежда Найденова Койчева

4. Николина Атанасова Ризова

5. Вилина Колева Андонова

6. Татяна Стоянова Колева

7. Анелия Николаева Динева