Обществен съвет

Обща информация

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка  с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.