Обществен съвет

Обществен съвет

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУД и във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, , устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища и Протокол № 1 от 27.09.2021 г. от проведеното на 27.09.2010 г. събрание на родителите се определи поименен състав на обществения съвет и резевните членове към ДГ " Снежанка" , гр. Николаево.

Поименен състав на Обществения съвет към ДГ " Снежанка" гр. Николаево и нейните филиали, както следва:

1. Пенка Василева Генчева

2. Николина Атанасова Ризова

3. Кристина Иванова Станева

4. Радостина Николова Василева-Амзова

5. Анелия Николаева Динева

6.Любомира Славова Славова

7.Наарин Ахмедова Алиева

Резервни членове:

1.Марина Иванова Иванова

2.Мирослава Стоянова Атанасова

3.Ивелина Господинова Господинова

4.Ренета Нейкова Гочева

5,Вилина Колева Антонова

6.Соня Димова Тенева-Кисьова

7.Събка Метова Русева