Детска група " Звездичка " - филиал " Кокиче " , с.Едрево

Детска група " Звездичка " - филиал " Кокиче " , с.Едрево

" Светлината сияе в нашите очички, ние блещукаме като звездички"