• " ЗАЕДНО -  ЩАСТЛИВИ"
    ДГ "Снежанка"
    " ЗАЕДНО - ЩАСТЛИВИ"
    ГР.НИКОЛАЕВО, ОБЩ.НИКОЛАЕВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

гр.Николаево, общ.Николаево, обл.Стара Загора

" ЗАЕДНО - ЩАСТЛИВИ

Проекти

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ ПО ДЕЙНОСТ 1 : " ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ" ДЕЙНОСТ 2: " ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ "

Научи повече

Галерия