• " ЗАЕДНО -  ЩАСТЛИВИ"
    ДГ "Снежанка"
    " ЗАЕДНО - ЩАСТЛИВИ"
    ГР.НИКОЛАЕВО, ОБЩ.НИКОЛАЕВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

гр.Николаево, общ.Николаево, обл.Стара Загора

" ЗАЕДНО - ЩАСТЛИВИ

Проекти

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004  " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"