Кои сме ние!

1. За детската градина

Създадена с много любов през лятото на 1949 година- „Москва”, или градината с магнолиите , сега ЦДГ № 2”Снежанка” е една от първите градини в Казанлък. Вече 60 години в нея грижовни учители възпитават, отглеждат и обучават деца от 3 до 7- годишна възраст. С работата си те са извоювали авторитета на детската градина и признанието на родители и деца. През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане на традициите в детската градина. Работещите сега учители ги продължават като внасят и нови идеи за поддържане доброто име на заведението.

Детската градина намираща се на „Абаята”, макар и разположена в оживен квартал, си остава спокойно и тихо място, представляващо малък оазис сред суматохата на града.

Децата са разпределени в групи според възрастта и индивидуалните им особености. Работим в малки на брой групи, тъй като индивидуалният подход към всяко дете е необходима предпоставка за постигане на максимални учебни резултати.

Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата. Групите разполагат с учебни кътове, провокиращи творческото въображение на децат.

В момента детското заведение функционира с 4 групи.

В детска градина "Снежанка" има атмосфера на доверие между учителя и децата. Те са спокойни, общуват свободно и изграждат желания от тях социален статус в градината.

2. С какво разполагаме

 • собствена база, отговаряща на изисквания за строителство, оборудване, санитарно-хигиенни и битово-ергономични условия;
 • медицинско обслужване;
 • логопед;
 • психолог;
 • здравословна храна четири пъти дневно;
 • редовна информация за развитието на Вашето дете.
 • физкултурен салон;
 • музикален салон;
 • салон за празници и развлечения;
 • помещение за занимания на всяка група;
 • тераси със сенници, където в топлите и слънчеви дни малчуганите се занимават на открито;
 • просторна тревна площ за различни физически дейности, игри и спорт.

3. За нас

Екипът на ЦДГ „Снежанка” се подбира внимателно. Освен висока професионална подготовка, се държи всеки да има и вътрешно призвание да работи с деца.

Директорът на " Снежанка" г-жа Надежда Топузлиева е музикален педагог с дългогодишен стаж. Магистър по „Организация и управление на образованието”,ІІ ПКС

 

Група "Бонбон":
Емилия Миткова Диманова - магистър; ІV ПКС
Таня Райкова Стайкова - бакалавър

Група "Слънце":
Юлия Константинова Шанова - магистър;
Дора Стефанова Боова - бакалавър,V ПКС

Група "Палавници":
Анета Спасова Милова - магистър;
Стефка Христова Николова - магистър;

Група "Звездици":
Тонка Иванова Павлова - магистър;
Надка Николова Колева- магистър;II ПКС


Учител по музика: Светла Николаева Димитрова - магистър.

Филиал село Шейново 1-2 гр.: Щиляна Димитрова Кьосева

Антония Цветкова Димитрова

ПГ: Афизе Дюомин Реджеп

Стоянка Ганева Георгиева

Филиал село Ясеново:

Радиана Стефанова Манева

Веселина Стоянова Илиева.

Непедагогическият персонал е също квалифициран - всички помощник-възпитателки в детската градина са със средно образование и много добра практика.

За нашия грижовен колектив усмивката на вашето дете и вашето спокойствие са основни цел и награда.

4. Как работим

Детската градина работи:

 • целогодишно;
 • целодневно, от 07.00 до 18.00 ч.;
 • всеки работен ден без събота, неделя и официалните празници.